Cambridge Reference Sequence
The Accepted mtDNA Standard

00001 gatcacaggt ctatcaccct attaaccact cacgggagct ctccatgcat ttggtatttt

(HVR2 Reference Sequence starts at: 00061 and are highlighted in red below)

      70        80        90        100       110       120
00061
cgtctggggg gtatgcacgc gatagcattg cgagacgctg gagccggagc accctatgtc
       130        140        150        160        170        180
00121 gcagtatctg tctttgattc ctgcctcatc ctattattta tcgcacctac gttcaatatt
      190       200       210       220       230       240
00181
acaggcgaac atacttacta aagtgtgtta attaattaat gcttgtagga cataataata
      250       260       270       280       290       300
00241
acaattgaat gtctgcacag ccactttcca cacagacatc ataacaaaaa atttccacca
      310       320       330       340       350       360
00301
aaccccccct cccccgcttc tggccacagc acttaaacac atctctgcca aaccccaaaa
      370       380       390       400       410       420
00361
acaaagaacc ctaacaccag cctaaccaga tttcaaattt tatcttttgg cggtatgcac
      430       440       450       460       470       480
00421
ttttaacagt caccccccaa ctaacacatt attttcccct cccactccca tactactaat
      490       500       510       520       530       540
00481
ctcatcaata caacccccgc ccatcctacc cagcacacac acaccgctgc taaccccata
      550       560       570
00541
ccccgaacca accaaacccc aaagacaccc
cccacagttt atgtagctta cctcctcaaa
00601 gcaatacact gaaaatgttt agacgggctc acatcacccc ataaacaaat aggtttggtc
00661 ctagcctttc tattagctct tagtaagatt acacatgcaa gcatccccgt tccagtgagt
00721 tcaccctcta aatcaccacg atcaaaaggg acaagcatca agcacgcagc aatgcagctc
00781 aaaacgctta gcctagccac acccccacgg gaaacagcag tgattaacct ttagcaataa
00841 acgaaagttt aactaagcta tactaacccc agggttggtc aatttcgtgc cagccaccgc
00901 ggtcacacga ttaacccaag tcaatagaag ccggcgtaaa gagtgtttta gatcaccccc
00961 tccccaataa agctaaaact cacctgagtt gtaaaaaact ccagttgaca caaaatagac
01021 tacgaaagtg gctttaacat atctgaacac acaatagcta agacccaaac tgggattaga
01081 taccccacta tgcttagccc taaacctcaa cagttaaatc aacaaaactg ctcgccagaa
01141 cactacgagc cacagcttaa aactcaaagg acctggcggt gcttcatatc cctctagagg
01201 agcctgttct gtaatcgata aaccccgatc aacctcacca cctcttgctc agcctatata
01261 ccgccatctt cagcaaaccc tgatgaaggc tacaaagtaa gcgcaagtac ccacgtaaag
01321 acgttaggtc aaggtgtagc ccatgaggtg gcaagaaatg ggctacattt tctaccccag
01381 aaaactacga tagcccttat gaaacttaag ggtcgaaggt ggatttagca gtaaactaag
01441 agtagagtgc ttagttgaac agggccctga agcgcgtaca caccgcccgt caccctcctc
01501 aagtatactt caaaggacat ttaactaaaa cccctacgca tttatataga ggagacaagt
01561 cgtaacatgg taagtgtact ggaaagtgca cttggacgaa ccagagtgta gcttaacaca
01621 aagcacccaa cttacactta ggagatttca acttaacttg accgctctga gctaaaccta
01681 gccccaaacc cactccacct tactaccaga caaccttagc caaaccattt acccaaataa
01741
agtataggcg atagaaattg aaacctggcg caatagatat agtaccgcaa gggaaagatg
01801 aaaaattata accaagcata atatagcaag gactaacccc tataccttct gcataatgaa

01861 ttaactagaa ataactttgc aaggagagcc aaagctaaga cccccgaaac cagacgagct
01921 acctaagaac agctaaaaga gcacacccgt ctatgtagca aaatagtggg aagatttata
01981 ggtagaggcg acaaacctac cgagcctggt gatagctggt tgtccaagat agaatcttag
02041 ttcaacttta aatttgccca cagaaccctc taaatcccct tgtaaattta actgttagtc
02101 caaagaggaa cagctctttg gacactagga aaaaaccttg tagagagagt aaaaaattta
02161 acacccatag taggcctaaa agcagccacc aattaagaaa gcgttcaagc tcaacaccca
02221 ctacctaaaa aatcccaaac atataactga actcctcaca cccaattgga ccaatctatc
02281 accctataga agaactaatg ttagtataag taacatgaaa acattctcct ccgcataagc
02341 ctgcgtcaga ttaaaacact gaactgacaa ttaacagccc aatatctaca atcaaccaac
02401 aagtcattat taccctcact gtcaacccaa cacaggcatg ctcataagga aaggttaaaa
02461 aaagtaaaag gaactcggca aatcttaccc cgcctgttta ccaaaaacat cacctctagc
02521 atcaccagta ttagaggcac cgcctgccca gtgacacatg tttaacggcc gcggtaccct
02581 aaccgtgcaa aggtagcata atcacttgtt ccttaaatag ggacctgtat gaatggctcc
02641 acgagggttc agctgtctct tacttttaac cagtgaaatt gacctgcccg tgaagaggcg
02701 ggcataacac agcaagacga gaagacccta tggagcttta atttattaat gcaaacagta
02761 cctaacaaac ccacaggtcc taaactacca aacctgcatt aaaaatttcg gttggggcga
02821 cctcggagca gaacccaacc tccgagcagt acatgctaag acttcaccag tcaaagcgaa
02881 ctactatact caattgatcc aataacttga ccaacggaac aagttaccct agggataaca
02941 gcgcaatcct attctagagt ccatatcaac aatagggttt acgacctcga tgttggatca
03001 ggacatcccg atggtgcagc cgctattaaa ggttcgtttg ttcaacgatt aaagtcctac
03061 gtgatctgag ttcagaccgg agtaatccag gtcggtttct atctaccttc aaattcctcc
03121 ctgtacgaaa ggacaagaga aataaggcct acttcacaaa gcgccttccc ccgtaaatga
03181 tatcatctca acttagtatt atacccacac ccacccaaga acagggtttg ttaagatggc
03241 agagcccggt aatcgcataa aacttaaaac tttacagtca gaggttcaat tcctcttctt
03301 aacaacatac ccatggccaa cctcctactc ctcattgtac ccattctaat cgcaatggca
03361 ttcctaatgc ttaccgaacg aaaaattcta ggctatatac aactacgcaa aggccccaac
03421 gttgtaggcc cctacgggct actacaaccc ttcgctgacg ccataaaact cttcaccaaa
03481 gagcccctaa aacccgccac atctaccatc accctctaca tcaccgcccc gaccttagct
03541 ctcaccatcg ctcttctact atgaaccccc ctccccatac ccaaccccct ggtcaacctc
03601 aacctaggcc tcctatttat tctagccacc tctagcctag ccgtttactc aatcctctga
03661 tcagggtgag catcaaactc aaactacgcc ctgatcggcg cactgcgagc agtagcccaa
03721 acaatctcat atgaagtcac cctagccatc attctactat caacattact aataagtggc
03781 tcctttaacc tctccaccct tatcacaaca caagaacacc tctgattact cctgccatca
03841 tgacccttgg ccataatatg atttatctcc acactagcag agaccaaccg aacccccttc
03901 gaccttgccg aaggggagtc cgaactagtc tcaggcttca acatcgaata cgccgcaggc
03961 cccttcgccc tattcttcat agccgaatac acaaacatta ttataataaa caccctcacc
04021 actacaatct tcctaggaac aacatatgac gcactctccc ctgaactcta cacaacatat
04081 tttgtcacca agaccctact tctaacctcc ctgttcttat gaattcgaac agcatacccc
04141 cgattccgct acgaccaact catacacctc ctatgaaaaa acttcctacc actcacccta
04201 gcattactta tatgatatgt ctccataccc attacaatct ccagcattcc ccctcaaacc
04261 taagaaatat gtctgataaa agagttactt tgatagagta aataatagga gcttaaaccc
04321 ccttatttct aggactatga gaatcgaacc catccctgag aatccaaaat tctccgtgcc
04381 acctatcaca ccccatccta aagtaaggtc agctaaataa gctatcgggc ccataccccg
04441 aaaatgttgg ttataccctt cccgtactaa ttaatcccct ggcccaaccc gtcatctact
04501 ctaccatctt tgcaggcaca ctcatcacag cgctaagctc gcactgattt tttacctgag
04561 taggcctaga aataaacatg ctagctttta ttccagttct aaccaaaaaa ataaaccctc
04621 gttccacaga agctgccatc aagtatttcc tcacgcaagc aaccgcatcc ataatccttc
04681 taatagctat cctcttcaac aatatactct ccggacaatg aaccataacc aatactacca
04741 atcaatactc atcattaata atcataatag ctatagcaat aaaactagga atagccccct
04801 ttcacttctg agtcccagag gttacccaag gcacccctct gacatccggc ctgcttcttc
04861 tcacatgaca aaaactagcc cccatctcaa tcatatacca aatctctccc tcactaaacg
04921 taagccttct cctcactctc tcaatcttat ccatcatagc aggcagttga ggtggattaa
04981 accagaccca gctacgcaaa atcttagcat actcctcaat tacccacata ggatgaataa
05041 tagcagttct accgtacaac cctaacataa ccattcttaa tttaactatt tatattatcc
05101 taactactac cgcattccta ctactcaact taaactccag caccacgacc ctactactat
05161 ctcgcacctg aaacaagcta acatgactaa cacccttaat tccatccacc ctcctctccc
05221 taggaggcct gcccccgcta accggctttt tgcccaaatg ggccattatc gaagaattca
05281 caaaaaacaa tagcctcatc atccccacca tcatagccac catcaccctc cttaacctct
05341 acttctacct acgcctaatc tactccacct caatcacact actccccata tctaacaacg
05401 taaaaataaa atgacagttt gaacatacaa aacccacccc attcctcccc acactcatcg
05461 cccttaccac gctactccta cctatctccc cttttatact aataatctta tagaaattta
05521 ggttaaatac agaccaagag ccttcaaagc cctcagtaag ttgcaatact taatttctgt
05581 aacagctaag gactgcaaaa ccccactctg catcaactga acgcaaatca gccactttaa
05641 ttaagctaag cccttactag accaatggga cttaaaccca caaacactta gttaacagct
05701 aagcacccta atcaactggc ttcaatctac ttctcccgcc gccgggaaaa aaggcgggag
05761 aagccccggc aggtttgaag ctgcttcttc gaatttgcaa ttcaatatga aaatcacctc
05821 ggagctggta aaaagaggcc taacccctgt ctttagattt acagtccaat gcttcactca
05881 gccattttac ctcaccccca ctgatgttcg ccgaccgttg actattctct acaaaccaca
05941 aagacattgg aacactatac ctattattcg gcgcatgagc tggagtccta ggcacagctc
06001 taagcctcct tattcgagcc gagctgggcc agccaggcaa ccttctaggt aacgaccaca
06061 tctacaacgt tatcgtcaca gcccatgcat ttgtaataat cttcttcata gtaataccca
06121 tcataatcgg aggctttggc aactgactag ttcccctaat aatcggtgcc cccgatatgg
06181 cgtttccccg cataaacaac ataagcttct gactcttacc tccctctctc ctactcctgc
06241 tcgcatctgc tatagtggag gccggagcag gaacaggttg aacagtctac cctcccttag
06301 cagggaacta ctcccaccct ggagcctccg tagacctaac catcttctcc ttacacctag
06361 caggtgtctc ctctatctta ggggccatca atttcatcac aacaattatc aatataaaac
06421 cccctgccat aacccaatac caaacgcccc tcttcgtctg atccgtccta atcacagcag
06481 tcctacttct cctatctctc ccagtcctag ctgctggcat cactatacta ctaacagacc
06541 gcaacctcaa caccaccttc ttcgaccccg ccggaggagg agaccccatt ctataccaac
06601 acctattctg atttttcggt caccctgaag tttatattct tatcctacca ggcttcggaa
06661 taatctccca tattgtaact tactactccg gaaaaaaaga accatttgga tacataggta
06721 tggtctgagc tatgatatca attggcttcc tagggtttat cgtgtgagca caccatatat
06781 ttacagtagg aatagacgta gacacacgag catatttcac ctccgctacc ataatcatcg
06841 ctatccccac cggcgtcaaa gtatttagct gactcgccac actccacgga agcaatatga
06901 aatgatctgc tgcagtgctc tgagccctag gattcatctt tcttttcacc gtaggtggcc
06961 tgactggcat tgtattagca aactcatcac tagacatcgt actacacgac acgtactacg
07021 ttgtagccca cttccactat gtcctatcaa taggagctgt atttgccatc ataggaggct
07081 tcattcactg atttccccta ttctcaggct acaccctaga ccaaacctac gccaaaatcc
07141 atttcactat catattcatc ggcgtaaatc taactttctt cccacaacac tttctcggcc
07201 tatccggaat gccccgacgt tactcggact accccgatgc atacaccaca tgaaacatcc
07261 tatcatctgt aggctcattc atttctctaa cagcagtaat attaataatt ttcatgattt
07321 gagaagcctt cgcttcgaag cgaaaagtcc taatagtaga agaaccctcc ataaacctgg
07381 agtgactata tggatgcccc ccaccctacc acacattcga agaacccgta tacataaaat
07441 ctagacaaaa aaggaaggaa tcgaaccccc caaagctggt ttcaagccaa ccccatggcc
07501 tccatgactt tttcaaaaag gtattagaaa aaccatttca taactttgtc aaagttaaat
07561 tataggctaa atcctatata tcttaatggc acatgcagcg caagtaggtc tacaagacgc
07621 tacttcccct atcatagaag agcttatcac ctttcatgat cacgccctca taatcatttt
07681 ccttatctgc ttcctagtcc tgtatgccct tttcctaaca ctcacaacaa aactaactaa
07741 tactaacatc tcagacgctc aggaaataga aaccgtctga actatcctgc ccgccatcat
07801 cctagtcctc atcgccctcc catccctacg catcctttac ataacagacg aggtcaacga
07861 tccctccctt accatcaaat caattggcca ccaatggtac tgaacctacg agtacaccga
07921 ctacggcgga ctaatcttca actcctacat acttccccca ttattcctag aaccaggcga
07981 cctgcgactc cttgacgttg acaatcgagt agtactcccg attgaagccc ccattcgtat
08041 aataattaca tcacaagacg tcttgcactc atgagctgtc cccacattag gcttaaaaac
08101 agatgcaatt cccggacgtc taaaccaaac cactttcacc gctacacgac cgggggtata
08161 ctacggtcaa tgctctgaaa tctgtggagc aaaccacagt ttcatgccca tcgtcctaga
08221 attaattccc ctaaaaatct ttgaaatagg gcccgtattt accctatagc accccctcta
08281 ccccctctag agcccactgt aaagctaact tagcattaac cttttaagtt aaagattaag
08341 agaaccaaca cctctttaca gtgaaatgcc ccaactaaat actaccgtat ggcccaccat
08401 aattaccccc atactcctta cactattcct catcacccaa ctaaaaatat taaacacaaa
08461 ctaccaccta cctccctcac caaagcccat aaaaataaaa aattataaca aaccctgaga
08521 accaaaatga acgaaaatct gttcgcttca ttcattgccc ccacaatcct aggcctaccc
08581 gccgcagtac tgatcattct atttccccct ctattgatcc ccacctccaa atatctcatc
08641 aacaaccgac taatcaccac ccaacaatga ctaatcaaac taacctcaaa acaaatgata
08701 accatacaca acactaaagg acgaacctga tctcttatac tagtatcctt aatcattttt
08761 attgccacaa ctaacctcct cggactcctg cctcactcat ttacaccaac cacccaacta
08821 tctataaacc tagccatggc catcccctta tgagcgggca cagtgattat aggctttcgc
08881 tctaagatta aaaatgccct agcccacttc ttaccacaag gcacacctac accccttatc
08941 cccatactag ttattatcga aaccatcagc ctactcattc aaccaatagc cctggccgta
09001 cgcctaaccg ctaacattac tgcaggccac ctactcatgc acctaattgg aagcgccacc
09061 ctagcaatat caaccattaa ccttccctct acacttatca tcttcacaat tctaattcta
09121 ctgactatcc tagaaatcgc tgtcgcctta atccaagcct acgttttcac acttctagta
09181 agcctctacc tgcacgacaa cacataatga cccaccaatc acatgcctat catatagtaa
09241 aacccagccc atgaccccta acaggggccc tctcagccct cctaatgacc tccggcctag
09301 ccatgtgatt tcacttccac tccataacgc tcctcatact aggcctacta accaacacac
09361 taaccatata ccaatgatgg cgcgatgtaa cacgagaaag cacataccaa ggccaccaca
09421 caccacctgt ccaaaaaggc cttcgatacg ggataatcct atttattacc tcagaagttt
09481 ttttcttcgc aggatttttc tgagcctttt accactccag cctagcccct accccccaat
09541 taggagggca ctggccccca acaggcatca ccccgctaaa tcccctagaa gtcccactcc
09601 taaacacatc cgtattactc gcatcaggag tatcaatcac ctgagctcac catagtctaa
09661 tagaaaacaa ccgaaaccaa ataattcaag cactgcttat tacaatttta ctgggtctct
09721 attttaccct cctacaagcc tcagagtact tcgagtctcc cttcaccatt tccgacggca
09781 tctacggctc aacatttttt gtagccacag gcttccacgg acttcacgtc attattggct
09841 caactttcct cactatctgc ttcatccgcc aactaatatt tcactttaca tccaaacatc
09901 actttggctt cgaagccgcc gcctgatact ggcattttgt agatgtggtt tgactatttc
09961 tgtatgtctc catctattga tgagggtctt actcttttag tataaatagt accgttaact
10021 tccaattaac tagttttgac aacattcaaa aaagagtaat aaacttcgcc ttaattttaa
10081 taatcaacac cctcctagcc ttactactaa taattattac attttgacta ccacaactca
10141 acggctacat agaaaaatcc accccttacg agtgcggctt cgaccctata tcccccgccc
10201 gcgtcccttt ctccataaaa ttcttcttag tagctattac cttcttatta tttgatctag
10261 aaattgccct ccttttaccc ctaccatgag ccctacaaac aactaacctg ccactaatag
10321 ttatgtcatc cctcttatta atcatcatcc tagccctaag tctggcctat gagtgactac
10381 aaaaaggatt agactgaacc gaattggtat atagtttaaa caaaacgaat gatttcgact
10441 cattaaatta tgataatcat atttaccaaa tgcccctcat ttacataaat attatactag
10501 catttaccat ctcacttcta ggaatactag tatatcgctc acacctcata tcctccctac
10561 tatgcctaga aggaataata ctatcgctgt tcattatagc tactctcata accctcaaca
10621 cccactccct cttagccaat attgtgccta ttgccatact agtctttgcc gcctgcgaag
10681 cagcggtggg cctagcccta ctagtctcaa tctccaacac atatggccta gactacgtac
10741 ataacctaaa cctactccaa tgctaaaact aatcgtccca acaattatat tactaccact
10801 gacatgactt tccaaaaaac acataatttg aatcaacaca accacccaca gcctaattat
10861 tagcatcatc cctctactat tttttaacca aatcaacaac aacctattta gctgttcccc
10921 aaccttttcc tccgaccccc taacaacccc cctcctaata ctaactacct gactcctacc
10981 cctcacaatc atggcaagcc aacgccactt atccagtgaa ccactatcac gaaaaaaact
11041 ctacctctct atactaatct ccctacaaat ctccttaatt ataacattca cagccacaga
11101 actaatcata ttttatatct tcttcgaaac cacacttatc cccaccttgg ctatcatcac
11161 ccgatgaggc aaccagccag aacgcctgaa cgcaggcaca tacttcctat tctacaccct
11221 agtaggctcc cttcccctac tcatcgcact aatttacact cacaacaccc taggctcact
11281 aaacattcta ctactcactc tcactgccca agaactatca aactcctgag ccaataactt
11341 aatatgacta gcttacacaa tagcttttat agtaaagata cctctttacg gactccactt
11401 atgactccct aaagcccatg tcgaagcccc catcgctggg tcaatagtac ttgccgcagt
11461 actcttaaaa ctaggcggct atggtataat acgcctcaca ctcattctca accccctgac
11521 aaaacacata gcctacccct tccttgtact atccctatga ggcataatta taacaagctc
11581 catctgccta cgacaaacag acctaaaatc gctcattgca tactcttcaa tcagccacat
11641 agccctcgta gtaacagcca ttctcatcca aaccccctga agcttcaccg gcgcagtcat
11701 tctcataatc gcccacgggc ttacatcctc attactattc tgcctagcaa actcaaacta
11761 cgaacgcact cacagtcgca tcataatcct ctctcaagga cttcaaactc tactcccact
11821 aatagctttt tgatgacttc tagcaagcct cgctaacctc gccttacccc ccactattaa
11881 cctactggga gaactctctg tgctagtaac cacgttctcc tgatcaaata tcactctcct
11941 acttacagga ctcaacatac tagtcacagc cctatactcc ctctacatat ttaccacaac
12001 acaatggggc tcactcaccc accacattaa caacataaaa ccctcattca cacgagaaaa
12061 caccctcatg ttcatacacc tatcccccat tctcctccta tccctcaacc ccgacatcat
12121 taccgggttt tcctcttgta aatatagttt aaccaaaaca tcagattgtg aatctgacaa
12181 cagaggctta cgacccctta tttaccgaga aagctcacaa gaactgctaa ctcatgcccc
12241 catgtctaac aacatggctt tctcaacttt taaaggataa cagctatcca ttggtcttag
12301 gccccaaaaa ttttggtgca actccaaata aaagtaataa ccatgcacac tactataacc
12361 accctaaccc tgacttccct aattcccccc atccttacca ccctcgttaa ccctaacaaa
12421 aaaaactcat acccccatta tgtaaaatcc attgtcgcat ccacctttat tatcagtctc
12481 ttccccacaa caatattcat gtgcctagac caagaagtta ttatctcgaa ctgacactga
12541 gccacaaccc aaacaaccca gctctcccta agcttcaaac tagactactt ctccataata
12601 ttcatccctg tagcattgtt cgttacatgg tccatcatag aattctcact gtgatatata
12661 aactcagacc caaacattaa tcagttcttc aaatatctac tcatcttcct aattaccata
12721 ctaatcttag ttaccgctaa caacctattc caactgttca tcggctgaga gggcgtagga
12781 attatatcct tcttgctcat cagttgatga tacgcccgag cagatgccaa cacagcagcc
12841 attcaagcaa tcctatacaa ccgtatcggc gatatcggtt tcatcctcgc cttagcatga
12901 tttatcctac actccaactc atgagaccca caacaaatag cccttctaaa cgctaatcca
12961 agcctcaccc cactactagg cctcctccta gcagcagcag gcaaatcagc ccaattaggt
13021 ctccacccct gactcccctc agccatagaa ggccccaccc cagtctcagc cctactccac
13081 tcaagcacta tagttgtagc aggaatcttc ttactcatcc gcttccaccc cctagcagaa
13141 aatagcccac taatccaaac tctaacacta tgcttaggcg ctatcaccac tctgttcgca
13201 gcagtctgcg cccttacaca aaatgacatc aaaaaaatcg tagccttctc cacttcaagt
13261 caactaggac tcataatagt tacaatcggc atcaaccaac cacacctagc attcctgcac
13321 atctgtaccc acgccttctt caaagccata ctatttatgt gctccgggtc catcatccac
13381 aaccttaaca atgaacaaga tattcgaaaa ataggaggac tactcaaaac catacctctc
13441 acttcaacct ccctcaccat tggcagccta gcattagcag gaataccttt cctcacaggt
13501 ttctactcca aagaccacat catcgaaacc gcaaacatat catacacaaa cgcctgagcc
13561 ctatctatta ctctcatcgc tacctccctg acaagcgcct atagcactcg aataattctt
13621 ctcaccctaa caggtcaacc tcgcttcccc acccttacta acattaacga aaataacccc
13681 accctactaa accccattaa acgcctggca gccggaagcc tattcgcagg atttctcatt
13741 actaacaaca tttcccccgc atcccccttc caaacaacaa tccccctcta cctaaaactc
13801 acagccctcg ctgtcacttt cctaggactt ctaacagccc tagacctcaa ctacctaacc
13861 aacaaactta aaataaaatc cccactatgc acattttatt tctccaacat actcggattc
13921 taccctagca tcacacaccg cacaatcccc tatctaggcc ttcttacgag ccaaaacctg
13981 cccctactcc tcctagacct aacctgacta gaaaagctat tacctaaaac aatttcacag
14041 caccaaatct ccacctccat catcacctca acccaaaaag gcataattaa actttacttc
14101 ctctctttct tcttcccact catcctaacc ctactcctaa tcacataacc tattcccccg
14161 agcaatctca attacaatat atacaccaac aaacaatgtt caaccagtaa ctactactaa
14221 tcaacgccca taatcataca aagcccccgc accaatagga tcctcccgaa tcaaccctga
14281 cccctctcct tcataaatta ttcagcttcc tacactatta aagtttacca caaccaccac
14341 cccatcatac tctttcaccc acagcaccaa tcctacctcc atcgctaacc ccactaaaac
14401 actcaccaag acctcaaccc ctgaccccca tgcctcagga tactcctcaa tagccatcgc
14461 tgtagtatat ccaaagacaa ccatcattcc ccctaaataa attaaaaaaa ctattaaacc
14521 catataacct cccccaaaat tcagaataat aacacacccg accacaccgc taacaatcaa
14581 tactaaaccc ccataaatag gagaaggctt agaagaaaac cccacaaacc ccattactaa
14641 acccacactc aacagaaaca aagcatacat cattattctc gcacggacta caaccacgac
14701 caatgatatg aaaaaccatc gttgtatttc aactacaaga acaccaatga ccccaatacg
14761 caaaattaac cccctaataa aattaattaa ccactcattc atcgacctcc ccaccccatc
14821 caacatctcc gcatgatgaa acttcggctc actccttggc gcctgcctga tcctccaaat
14881 caccacagga ctattcctag ccatgcacta ctcaccagac gcctcaaccg ccttttcatc
14941 aatcgcccac atcactcgag acgtaaatta tggctgaatc atccgctacc ttcacgccaa
15001 tggcgcctca atattcttta tctgcctctt cctacacatc gggcgaggcc tatattacgg
15061 atcatttctc tactcagaaa cctgaaacat cggcattatc ctcctgcttg caactatagc
15121 aacagccttc ataggctatg tcctcccgtg aggccaaata tcattctgag gggccacagt
15181 aattacaaac ttactatccg ccatcccata cattgggaca gacctagttc aatgaatctg
15241 aggaggctac tcagtagaca gtcccaccct cacacgattc tttacctttc acttcatctt
15301 gcccttcatt attgcagccc tagcaacact ccacctccta ttcttgcacg aaacgggatc
15361 aaacaacccc ctaggaatca cctcccattc cgataaaatc accttccacc cttactacac
15421 aatcaaagac gccctcggct tacttctctt ccttctctcc ttaatgacat taacactatt
15481 ctcaccagac ctcctaggcg acccagacaa ttatacccta gccaacccct taaacacccc
15541 tccccacatc aagcccgaat gatatttcct attcgcctac acaattctcc gatccgtccc
15601 taacaaacta ggaggcgtcc ttgccctatt actatccatc ctcatcctag caataatccc
15661 catcctccat atatccaaac aacaaagcat aatatttcgc ccactaagcc aatcacttta
15721 ttgactccta gccgcagacc tcctcattct aacctgaatc ggaggacaac cagtaagcta
15781 cccttttacc atcattggac aagtagcatc cgtactatac ttcacaacaa tcctaatcct
15841 aataccaact atctccctaa ttgaaaacaa aatactcaaa tgggcctgtc cttgtagtat
15901 aaactaatac accagtcttg taaaccggag atgaaaacct ttttccaagg acaaatcaga

(HVR1 Reference Sequence starts at: 16001 and are highlighted in red below)

                                              16010     16020
15961
gaaaaagtct ttaactccac cattagcacc caaagctaag attctaattt aaactattct
      16030     16040     16050     16060     16070     16080
16021
ctg
ttctttc atggggaagc agatttgggt accacccaag tattgactca cccatcaaca
      16090     16100     16110     16120     16130     16140
16081
accgctatgt atttcgtaca ttactgccag ccaccatgaa tattgtacgg taccataaat
      16150     16160     16170     16180     16190     16200
16141
acttgaccac ctgtagtaca taaaaaccca atccacatca aaaccccctc cccatgctta
      16210     16220     16230     16240     16250     16260
16201
caagcaagta cagcaatcaa ccctcaacta tcacacatca actgcaactc caaagccacc
     
16270     16280     16290     16300     16310     16320
16261
cctcacccac taggatacca acaaacctac ccacccttaa cagtacatag tacataaagc
      16330     16340     16350     16360     16370     16380
16321
catttaccgt acatagcaca ttacagtcaa atcccttctc gtccccatgg atgacccccc
      16390     16400     16410     16420     16430     16440
16381
tcagataggg gtcccttgac caccatcctc cgtgaaatca atatcccgca caagagtgct
      16450     16460     16470     16480     16490     16500
16441
actctcctcg ctccgggccc ataacacttg ggggtagcta aagtgaactg tatccgacat
      16510     16520     16530     16540    
16501
ctggttccta cttcagggtc ataaagccta aatagcccac
acgttcccct taaataagac
16561 atcacgatg

Materials on this page and linked webpages within this site are 2002-2057 by Clay Hooper, those that have submitted materials, and those that have participated in the HOOPER DNA PROJECT. Family researchers and tax-exempt genealogical societies may freely link to these web pages and/or use the material personally, as described under copyright law. All for-profit reproduction of these electronic pages - in any format - by any other organization or persons is restricted by the author. All others desiring to use this material must obtain written consent of the copyright holder.